Transportation Facility

Route No. 1 : Mahim

Mahim Station Fatak Church Dargah Raheja Hospital Sitaladevi Temple Gupte Road Shobha Hotel Paradise Theater

Route No. 2 : Dharavi

Matunga Police Chowky Tata Power House Labour Camp Valmiki Chowk, Panchshill BMC School Shahu Nagar Balika Nagar T. Junction Netaji Society

Route No. 3 : Dadar

Matunga Station Ruparel College Thote Dairy Party Hotel Starcity Raja Badhe Chowk Chaitya Bhumi Kshatriya Hall Nakshatra Mall Plaza Dsilva School Jakhadevi Chowk Deepak Cinema India Bull Sunder Nagar Portuguese Church Parel S.T. stand